https://hygall.com/486299078
view 1076
2022.08.06 22:21
20220806_170057.jpg
20220806_220134.jpg
Screenshot_20220806-080105_Chrome.jpg


6명을 영입했는데요? 라인업 상태가..? 그래도 개막 홈 경기 가보자고!!!!!! 오늘도 노부상 승점 3점 가즈아아아
2022.08.07 00:48
ㅇㅇ
모바일
가자
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:48
ㅇㅇ
모바일
뭐여
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:48
ㅇㅇ
모바일
????
[Code: 7d38]
2022.08.07 00:48
ㅇㅇ
모바일
태풍이 왜??????
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:48
ㅇㅇ
모바일
쥐났니
[Code: 7d38]
2022.08.07 00:48
ㅇㅇ
모바일
헐 햄스..?
[Code: 9562]
2022.08.07 00:48
ㅇㅇ
모바일
어후 식겁했다ㅠ
[Code: 9562]
2022.08.07 00:48
ㅇㅇ
모바일
깜짝이야ㅜㅠ
[Code: 57d7]
2022.08.07 00:48
ㅇㅇ
모바일
태풍아다치면안도ㅑ
[Code: f189]
2022.08.07 00:49
ㅇㅇ
모바일
아제발 간떨어짐
[Code: 8e7e]
2022.08.07 00:49
ㅇㅇ
모바일
한 골 더 넣어주면 안됩니까?
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:49
ㅇㅇ
모바일
메로 존잘
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:49
ㅇㅇ
모바일
태풍쓰 겁나 신경쓰여..괜찮은거 맞지??ㅠㅠ
[Code: 9562]
2022.08.07 00:49
ㅇㅇ
모바일
건강해라ㅠㅠㅠ
[Code: 9562]
2022.08.07 00:50
ㅇㅇ
모바일
밀어내
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:50
ㅇㅇ
모바일
캬주장
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:50
ㅇㅇ
모바일
30초 버텨
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
주장주장🤍
[Code: 9562]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
아 ㅠ
[Code: 7d38]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
아아아악
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
오 이브
[Code: 7d38]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
비수마 중거리 좋아요
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
오 비수마
[Code: 9562]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
이겼다아아아아
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
[Code: f189]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
이겼다 🙌
[Code: 7d38]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
경기끝
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
오오오
[Code: 9562]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
리그 1위 좋아요~!~!~!
[Code: 5ed4]
2022.08.07 00:51
ㅇㅇ
모바일
이번시즌 기대해봐도 되겟니
[Code: f189]
댓글 작성 권한이 없음